oleh

Kabar Terbaru- Teladan Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan – Dengan ini kau dapat menciptakan pidato bahasa sunda sendiri sebab kami sampaikan kepada anda semua semoga anda dapat menciptakan sendiri dan inilah teladan pidato bahasa sunda tema kebudayaan sehingga anda dapat menciptakan sendiri untuk diri anda.

Kami menyapaikan ini untuk pendidikan sehingga apa yang anda cari untuk dapat berpidato dengan baik bahasa sunda maka kau dapat mencontoh disini teman semoga lebih terang dan terarah. Kalau kita sendiri tidak dapat basa sudan atau dapat sedikit-sedikit maka hal itu sangat tidak mungkin untuk dapat menciptakan pidato bahasa sunda, tetapi anda jangan kawatir sebab blog contoh surat dan proposal akan memperlihatkan naskah pidato bahasa sunda yang baik dan pastinya anda dapat teladan nantinya,

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabudayaan Sunda Nu Ku Urang Kedah Dimumule.

Assalamu’alaikum w. w.
Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung, margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu.

Hadirin sadayana, dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur, bageur, singer, jeung pinter.

Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan , tapi aya dina manah urang sunda sadayana. Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. Salah sahijina nyaeta Tarling. Tarling singketan tina gitar suling, mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda, taun 1935-an.

Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. Aya seni sarimpi, jeung tari topeng minangka bubuka acara. Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota, masarakat rea nu nanggap tarling. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi, jiga music pop jeung rock. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset . komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona.

Para hadirin sadayana, urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan.

Sakitu wae ti simkuring , pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya.
Wassalamualaikum w. w.

Semoga gosip yang kami sampikan diatas tentang  Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan dapat menjadi teladan yang bermanfaat buat anda semua ketika ini.

Baca juga : Pidato Hari Sumpah Pemuda Dan Contoh Pidato Hari Pendidikan Nasional

Komentar

News Feed