oleh

Kabar Terbaru- Pola Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Yang Baik & Benar

Maksud dari kata baik dan benar pada judul artikel contoh surat izin tidak masuk sekolah di atas adalah, mempunyai alasan yang memang sanggup dimaklumi contohnya sakit, kepentingan keluarga yang tidak sanggup di tunda, atau hal-hal lain yang benar adanya sedangkan kata benar maksudnya benar dari cara penulisan dan ejaan yang dipakai dalam menciptakan surat izin tidak masuk sekolah tersebut.

Pada dasarnya menciptakan surat jenis apapun, termasuk itu surat izin tidak sekolah sanggup dikatakan baik dan benar kalau sesuai dengan format dan struktur penulisan, ejaan yang baik dan benar dan ditulis secara singkat, terperinci dan gampang dimengerti dan berikut aku buatkan beberapa rujukan surat izin tidak masuk sekolah di bawah ini

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah 1

                                                                                               Jakarta, 18 April 2015

                                                                                               Kepada Yth.
                                                                                               Bapak/Ibu Guru Wali Kelas _____
                                                                                               Sekolah Menengah Pertama N _____________________

Dengan hormat,
Dengan ini aku orang tua/wali murid dari :

Nama : Firman Agus Setyawan
Siswa : Kelas _____________
Alamat : Jl. _______________

Memberitahukan bahwa  pada hari ini, Senin 18 April 2015 anak aku tidak sanggup mengikuti pelajaran menyerupai biasa dikarenakan sakit demam. Oleh alasannya ialah itu, mohon kiranya Bapak/Ibu Guru Wali Kelas ____ menawarkan izin.

Demikian surat izin ini aku buat, atas derma izin dan keijaksanaan Bapak/Ibu Guru Wali Kelas aku ucapkan banyak terima kasih.

                                                                                                 Hormat saya,
                                                                                                 Orang tua/Wali murid
                                                                                                
                                                                                                 Firda Aulia

Itu ialah rujukan surat izin tidak masuk sekolah yang dikarenakan sakit dan berikut di bawah ini ialah rujukan surat izin tidak masuk sekolah alasannya ialah kepentingan atau urusan keluarga

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah 2

Jakarta, 18 April 2015

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Guru Wali Kelas _____
Sekolah Menengah Pertama N _____________________

Dengan hormat,
Dengan ini aku orang tua/wali murid dari :

Nama : Firman Agus Setyawan
Siswa : Kelas _____________
Alamat : Jl. _______________

Memberitahukan bahwa  pada hari ini, Senin 18 April 2015 anak aku tidak sanggup mengikuti pelajaran sebagamana mestinya dikarena satu urusan keluarga yang tidak sanggup ditinggalkan. Oleh alasannya ialah itu, mohon kiranya Bapak/Ibu Guru Wali Kelas ____ menawarkan izin dan aku ucapkan terimakasih atas permaklumannya.

Demikian surat izin ini aku buat, atas derma izin dan keijaksanaan Bapak/Ibu Guru Wali Kelas aku ucapkan terima kasih

Hormat saya,
Orang tua/Wali murid

Herman Setyawan

Itulah beberapa rujukan surat izin untuk tidak masuk sekolah yang keduanya kalau dilihat dari isinya ialah pernyataan dari orang bau tanah wali murid yang tentunya lebih sanggup dipertanggungjawabkan dibandingkan surat yang ditulis oleh siswa itu sendiri

Komentar

News Feed